Politică privind protecția datelor

Confidențialitatea datelor și încrederea dumneavoastră sunt importante pentru La Fantana, unde respectăm intimitatea și dreptul la protecția datelor cu caracter personal ale vizitatorilor, clienților, potențialilor clienți, angajaților, potențialilor angajați și colaboratorilor noștri, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu.

Tratăm cu seriozitate această temă, iar prin prezenta politică dorim să vă informăm cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, să asigurăm transparență în ceea ce privește prelucrările de date incidente și dreptul de a decide singuri asupra modului în care sunt folosite informațiile pe care ni le comunicați.

Începând cu data de 25 mai 2018 baza legală o constituie Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”Regulamentul”) și legislația secundară.

De asemenea, menționăm că vom utiliza toate datele și documentele pe care ni le transmiteți exclusiv în scopul pentru care ne-au fost transmise, în conformitate cu informațiile furnizate în această politică.

 

Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Regulamentului, La Fantana își asumă ca datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului kafune.ro și serviciului de call center să fie prelucrate cu respectarea următoarelor principii:

 1. Legalitate, echitate şi transparenţă – datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată;
 2. Limitări legate de scop – datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 3. Reducerea la minimum a datelor – datele sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Exactitate – datele sunt exacte și actualizate, iar atunci când sunt inexacte vor fi șterse sau rectificate fără întârziere, considerând scopurile pentru care sunt prelucrate;
 5. Limitări legate de stocare – datele sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate  pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifica sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate;
 6. Integritate și confidențialitate – datele sunt prelucrate într-un mod care asigură  securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare;
 7. Responsabilitate – datele vor fi prelucrate cu respectarea principiilor sus-menționate, iar La Fantana își asumă responsabilitatea de a demonstra conformitatea prelucrării.

Ce date colectăm și cum le prelucrăm?

Prin navigarea și utilizarea paginii noastre web și/sau a serviciului nostru de call center, în funcție de specificul și scopul fiecărei prelucrări, intrăm în contact cu datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le folosim conform descrierilor de mai jos, în cadrul cărora ne vom referi, conform art. 13 din Regulament ,la (a) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, (b) temeiul juridic al prelucrării; (c) categoriile de date cu caracter personal vizate; (d) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz; (e) dacă este incident transferul de date cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță UE sau o organizație internațională; (f) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (g) drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată de prelucrare.


Newsletter 

Cu scopul publicitar de a vă informa cu privire la noutățile, acțiunile, evenimentele, serviciile și produsele similare La Fatana și brandurilor deținute de aceasta și a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, colectăm întemeindu-ne pe consimțământul dumneavoastră expres, exprimat prin bifarea activă a căsuței de accept, ca temei juridic de prelucrare a datelor cu caracter personal, adresa dumneavoastră de e-mail. Datele furnizate prin abonarea la newsletter vor fi transferate către partenerul nostru contractual Mailchimp, care oferă servicii de direct mailing în beneficiul La Fantana. Vă puteți retrage oricând consimțământul prin accesarea link-ului pus la dispoziție în fiecare e-mail de comunicare comercială care va avea efecte pentru viitor. Datele colectate vor fi păstrate până la data la care vă veți retrage consimțământul privind primirea de comunicări comerciale din partea La Fantana si ulterior încă o perioadă necesară pentru a putea documenta retragerea consimțământului și sincronizarea informațiile conținute în sistemele interne, conform prevederilor legale si a politicii de retentie a datelor aplicabile , dupa caz.


Contact 

Cu scopul de a putea comunica cu dumneavoastră și a vă răspunde solicitărilor, în cadrul secțiunii Contact vă colectăm, întemeindu-ne pe interesul legitim sau pe executarea contractului ca temeiuri juridice de prelucrare a datelor cu caracter personal, date precum numele, prenumele, adresa de e-mail, adresă poștală, numărul de telefon, care vor fi prelucrate intern de către colegii în măsură să vă ofere cele mai potrivite răspunsuri la solicitările dumneavoastră. Datele colectate vor fi păstrate pe durate de timp diferite, în funcție de conținutul solicitării dumneavoastră și de nevoia concretă de a deține aceste date.

 

Navigarea pe site 

Cu scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră privind navigarea pe site-ul nostru, dar și a produselor și serviciilor noastre, precum și în vederea ofertării dumneavoastră în funcție de interesele arătate prin navigarea pe site-ul lafantana.ro și al identificării și prevenirii riscurilor de securitate, pe baza acordului dumneavoastră expres exprimat prin bifarea activă a căsuței de accept afișată în balonul privind utilizarea de cookies la accesarea site-ului, folosim tipuri de date cum ar fi informații de analiză (prin instrumente de analiză terțe precum Google Analytics, Tag Manager ,Double Click si Facebook care ne ajută să evaluăm tendințele în privința traficului și modului de utilizare a site-ului), module cookie și tehnologii similare, informații din fișierele jurnal, indentificatorii de dispozitiv, metadate, tracking, profiling, rețea și date de conectare, identificatori online, operațiuni privind dispozitivul, caracteristici ale dispozitivuluiPentru informații suplimentare inclusiv privind durata de stocare a acestor tipuri de date, accesați secțiunea Politica de utilizare Cookie-uri.

Pentru retragerea consimțământului cu efecte pentru viitor, puteți accesa acest link .

 

Contul meu

Cu scopul de a avea acces la, de a plasa și gestiona comenzile adresate, precum și pentru a derula relația contractuală cu La Fantana, prin accesarea Contului meu vă colectăm, întemeindu-ne pe executarea contractului ca temei juridic de prelucrare a datelor cu caracter personal, date precum numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de client, care vor fi prelucrate intern de către colegii responsabili cu gestionarea relației cu clienții La Fantana.

Datele cardului de plata al Clientului/ Utilizatorului/ Cumparatorului nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de catre www.kafune.ro , ci doar de catre institutia de autorizare a Tranzactiei sau o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a carei entitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumparatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

 

Datele colectate vor fi păstrate până la încetarea relației contractuale și încă o perioadă suplimentară de 10 ani ulterior încetării relației contractuale, din motive contabile și de exercitare a drepturilor legale, în cazul în care acest lucru reiese ca fiind necesar.

Totodată menționăm că site-ul kafune.ro  este menținut și găzduit de către partenerul nostru contractual Concept24, care este un destinatar al datelor furnizate prin intermediul acestei pagini, datele fiind stocate pe servere aflate în România.

 

Comenzi

Cu scopul de a crea contul de utilizator, în vederea accesului, plasării și gestionării comenzilor dumneavoastră  și pentru a derula relația contractuală cu La Fantana, prelucrăm, întemeindu-ne pe executarea contractului, pe interesul legitim sau obligația legală, ca temeiuri juridice de prelucrare a datelor cu caracter personal, date precum numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, care vor fi utilizate intern de către colegii responsabili cu gestionarea relației cu clienții La Fantana.

Datele colectate vor fi păstrate până la încetarea relației contractuale și încă o perioadă suplimentară de 10 ani ulterior încetării relației contractuale, din motive contabile și de exercitare a drepturilor legale, în cazul în care acest lucru reiese ca fiind necesar.

 

Concursuri/Campanii

Cu scopul de a organiza concursurile/campaniile La Fantana și a identifica participanții desemnați câștigători în vederea contactării și oferirii premiilor, având temeiuri juridice de prelucrare a datelor cu caracter personal interesul legitim și obligația legală, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal, care se pot referi la nume, prenume, adresă poștală, adresă e-mail, număr telefon , imagini, voce,  care vor fi prelucrate de către colegii La Fantana, agenții de publicitate și/sau parteneri contractuali implicați în organizarea și desfășurarea concursurilor/campaniilor.

Datele participanților care nu au fost declarați câștigători vor fi păstrate pe durata standard de stocare de 3 luni  , iar în cazul datelor participanților declarați câștigători, pe durate  diferite de timp, conform prevederilor legale contabile și fiscale, urmând a fi șterse la momentul la care stocarea acestora nu va mai fi justificată.

 

Call center

Cu scopul de a fi în contact cu dumneavoastră și de a vă răspunde solicitărilor în timp real, întemeindu-ne pe interesul legitim și executarea contractului ca temeiuri juridice de prelucrare a datelor cu caracter personal, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal, care se pot referi la nume, prenume, adresă poștală, adresă e-mail, număr telefon, voce, care vor fi prelucrate în cadrul companiei de către colegii în măsură să vă ofere cele mai potrivite răspunsuri la solicitările dumneavoastră, inclusiv pentru crearea contului dumneavoastră de utilizator, în cazul în care sunteți client La Fantana, conform literei E de mai sus.

Datele colectate vor fi păstrate pe durata standard de stocare de 3 luni, iar în cazul în care având în vedere natura solicitării, interesul legitim sau exercitarea unui drept, se vor păstra pe durate  diferite de timp, în funcție de necesitatea concretă, urmând a fi șterse la momentul la care stocarea acestora nu va mai fi justificată.

 

Alți destinatari ai datelor

În scopurile menționate mai sus, La Fantana poate divulga datele personale, după caz și justificat, și către alte terțe părți, cum ar fi:

 • furnizori de servicii de marketing;
 • furnizori de servicii de curierat;
 • furnizori de servicii de servicii de plată / bancare;
 • furnizorii de servicii de găzduire/administrare/mentenanță site-uri;
 • furnizori de alte servicii, entități care asistă La Fantana în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, autorități publice, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

Link-uri către alte pagini de internet

Site-ul kafune.ro conţine trimiteri (link-uri) către alte pagini de internet, cum ar fi magazin.lafantana.ro sau contulmeu.lafantana.ro, deținute tot de La Fantana  si catre retele sociale sau alte terte site-uri care au politici de date personale proprii si pentru care La Fantana nu isi asuma raspunderea.. Prezenta politică este valabilă doar pentru pagina kafune.ro. Vă rugăm să luaţi în considerare politica privind protecția datelor relevantă pentru site-ul kafune.ro

Nu ne asumăm răspunderea pentru conţinuturile străine puse la dispoziţie prin intermediul link-urilor şi marcate ca atare. La Fanata este exonerată de răspundere în ceea ce privește conţinutul cu caracter ilegal, prezentarea de informaţii eronate sau incomplete, precum şi pentru daune provenite din utilizarea sau neutilizarea informaţiilor conţinute în aceste site-uri.

 

Ce drepturi aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal

Dreptul de acces la Date

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea La Fantana o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, La Fantana poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.

 

Dreptul de rectificare a datelor

Persoana vizată are dreptul de a obţine de la La Fantana, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

 

Dreptul la ștergerea datelor

Persoana vizată are dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, atunci când nu este incidentă una dintre situațiile prevăzute de Regulament, care permite refuzul cererii de ștergere a acestora.

 

Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea La Fantana restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:

 • Persoana vizata contestă exactitatea datelor, pentru o perioada care îi permite La Fantana să verifice exactitatea datelor;
 • Prelucrarea este ilegală, dar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • La Fantana nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat La Fantana într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământ;
 • prelucrarea se bazează pe un contract; sau
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 

Dreptul de opoziție

În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor sale, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, având drepţul de a cere si de a obţine:

 • retragerea sau anularea  oricărei decizii care produce efecte juridice in privinţa sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrări efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
 • reevaluarea oricărei alte decizii luate in privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul anterior.

 

Dreptul de a se adresa justiţiei și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Cum vă puteți exercita drepturile

Vă puteți exercita drepturile amintite mai sus printr-o cerere scrisă, transmisă online la adresa de e-mail protectiadatelor@lafantana.ro. Pentru evitarea furnizării de informații către persoane neautorizate, conform procedurii interne de soluționare a acestor cereri, solicitantului i se vor putea cere informații suplimentare în vederea verificării identității/interesului/dreptului său de reprezentare.

Cererea va fi soluționată în cel mult o lună de la primire. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, La Fantana oferind informații cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, La Fantana va informa persoana vizată, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Informațiile furnizate sunt oferite gratuit. În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, La Fantana poate:

  1. fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
  2. fie să refuze să dea curs cererii.

 

Măsuri de siguranţă privind prelucrarea datelor

Toate informațiile colectate prin intermediul site-ului kafune.ro sunt prelucrate cu respectarea principiilor menționate mai sus, la care sunt adăugate măsuri tehnice și organizatorice, care permit trasabilitatea și transparența privind prelucrarea datelor dumneavoastră. În relație cu împuterniciții prin intermediul cărora se pot prelucra datele cu caracter personal, La Fantana ia măsuri necesare pentru a se asigura că aceștia îndeplinesc cerințele legale cu privire la protecția datelor și respectă standardele relevante, iar că la date are acces un număr limitat de persoane, restricționat la cele care au realmente nevoie să le acceseze în vederea executării obligațiilor contractuale.

De principiu accesarea bazelor de date si fisierele/platformele necesită autentificarea prin ID şi parolă, iar serverele pe care acestea sunt stocate sunt situate în România și gestionate corespunzător.

 

Date de contact

Dacă aveți întrebări suplimentare privind această politică, ne puteți contacta folosind datele de mai jos:

La Fantana

Bd-ul Garii Obor nr 8C, sect 2, Bucuresti, Romania

protectiadatelor@lafantana.ro