La Fântâna
Kafune
Comenzi și Suport Clienti + 4021 200 72 00

Formular de retur

Catre: La Fantana S.R.L.

Companie cu sediul in B-dul Garii Obor nr. 8C, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/1198/2016, avand Codul Unic de inregistrare RO 35534516

Va informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din Contractul referitor la vanzarea urmatoarelor

 

Bunuri: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

comandate la data…………………………………………….. /primite la data de ………………………………………………..

 

Numele consumatorului: ………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa consumatorului: ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Contul in care doresc sa mi se returneze contravaloarea achizitei :

……………………………………………………………………………………………………..

Banca……………………………………………………………………………………………

Semnatura consumatorului (doar in cazul in care acest formular este transmis Vanzatorului  pe suport de hartie):

 

Data: